Attesten

Er worden geen medische attesten of arbeidsongeschiktheidsattesten afgeleverd via telefonisch verzoek of via email.

Dit is gewoon niet toegestaan om medicolegale en deontologische redenen.  (nb uitz: vb? corona, overmacht, rechtzetting van documenten,…) 

Gelieve hiervoor steeds een afspraak te maken. 

Voor verslagen in het kader van verzekeringen gelieve een dubbele afspraak te boeken (2 consulten na elkaar, dat kan door de pagina te vernieuwen als hij aangeeft dat je eerste afspraak voltooid werd).