Praktische vragen:

Hoe geraak ik met de auto tot aan de praktijk?

Zie voor meer informatie naar deze link.

Neemt Dr. Cloots nieuwe patiënten aan?

Neen. Op dit moment neemt dokter Cloots enkel nog patiënten aan die in de buurt wonen of familie van reeds bestaande patiënten.


Houdt Dr. Cloots vrije raadpleging?

Neen. Alle raadplegingen zijn op afspraak.

Hoe maak ik een afspraak?
Ik heb een dringend medisch probleem (hoge koorts, verwondingen, hevige pijn,…). Ga ik naar de spoedgevallendienst of ga ik naar de huisarts?

U kunt Dr. Cloots (of de huisarts van wacht) altijd telefonisch de vraag stellen. Vele dringende medische problemen kunnen meestal efficiënt en sneller opgelost worden door de huisarts. Patiënten met dringende medische problemen gaan altijd voor op patiënten met niet-dringende problemen. Ook als de agenda vol zit, zullen dringende patiënten tussendoor gezien worden. Bij levensgevaar: bel 112.

Doet de dokter huisbezoeken?

Ja, maar slechts voor mensen die een medische reden hebben voor een huisbezoek, d.w.z. patiënten die te ziek of te slecht te been zijn om naar de praktijk te komen.

Huisbezoeken dienen telefonisch te worden ingeboekt, liefst vóór 12u. 

Is de dokter telefonisch bereikbaar?
  • Tijdens de openingsuren ben ik altijd bereikbaar. Dat wil zeggen vanaf 8u ’s morgens tot 18u ’s avonds.
  • In het weekend, op brugdagen en feestdagen is de praktijk gesloten. Dan kan u terecht bij de dokter van wacht op het nummer 1733.
  • Voor niet dringende zaken kan u bellen tijdens de belmomenten van 12u tot 12u 30 en van 17u30 tot 18 u. Of: gelieve een mailtje te sturen met uw gegevens en de reden waarvoor u contact opnam, zodat ik u kan terugmailen/-bellen.
Wat zijn de tarieven van dr. Cloots? 

Dr. Cloots is volledig geconventioneerd, d.w.z. dat zij zich houdt aan de afgesproken officiële tarieven tussen artsen en ziekenfondsen. Zier hier voor meer informatie.

Kan ik met de kaart betalen?

Ja. Hier kan met de kaart betaald worden, evenals met de smartphone (payconiq/bancontact)

Is er een WC voor de patiënten?

Ja. Tweede deur aan de linkerzijde.  

Is de praktijk toegankelijk voor een rolstoel of rollator? 

Ja, maar niet voor electronische rolwagens. Gelieve wel te melden dat u rolstoelgebonden bent.

Kan ik gemakkelijk parkeren?
  • Ja. Er is altijd wel een plaatsje vrij aan de voordeur. In het uitzonderlijk geval dat er geen plaats meer is, is het Vredeplein ook een optie.
  • Vergeet niet je parkeerkaart te leggen!
Ik ga naar de dokter en ik neem mee…
  • de identiteitskaart (of ISI+kaart) van uzelf én van het kind dat consulteert. 
  • Zie hier voor optionele zaken.
Moet ik telkens op consultatie komen voor een herhalingsvoorschrift?

Medicatie voorschrijven is een medische akte die slechts tijdens een consultatie mag gebeuren. De dokter zal wel trachten de patiënt te voorzien van voldoende voorschriften om een aanzienlijke termijn te kunnen overbruggen. Vraag dus op consultatie naar voldoende voorschriften

Er worden bij voorkeur geen papieren voorschriften meer uitgeprint. De dokter kan deze tijdens de consultatie electronisch maken, zodat u deze bij de apotheek kan uithalen op vertoon van uw identiteitskaart.

Ook voor verwijsbrieven dient u best langs te komen, ook al bent u hier recent voor geweest. Tenzij er tijdens het consult gezegd werd dat de verwijsbrief later zal opgesteld worden, maar dat er geen nieuw contact voor dient plaats te vinden.

De dokter werkt met het derde betalerssysteem?

De dokter schrijft geen papieren getuigschriften voor verstrekte hulp meer, maar stuurt een elektronisch attest rechtstreeks naar het ziekenfonds. U dient zelf enkel het REM geld te betalen, dat is dat deel van het totaalbedrag, waar de ziekenkas niet in tussenkomt.

Ik heb een jong kind dat ziek is. Moet ik naar de pediater? / Ik ben zwanger en heb een medisch probleem. Moet ik naar de gynaecoloog? / Ik heb een huidprobleem. Moet ik naar de dermatoloog? / Ik heb een oogprobleem. Moet ik naar de oogarts?

De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor alle medische problemen en voor alle patiënten. In de meeste gevallen kan de huisarts al een goede oplossing voor het probleem bieden. In zeldzame gevallen blijkt dat specialistische aanpak nodig is, en zal de huisarts een snelle en efficiënte verwijzing regelen met de specialist.

Zie hier voor meer informatie.

Hoe kan ik mijn eigen medische gegevens raadplegen on-line?

U kan uw eigen patiëntendossier op een veilige manier inkijken via

Waar kan ik mijn vaccinatiestatus raadplegen?

Zie https://www.myhealthviewer.be/#/login.

Wat wordt verstaan onder een Globaal Medisch Dossier?

Meer informatie vindt u hier.