Griepvaccinatie

Wie kan het griepvaccin voorschrijven?
 • Een (huis)arts
 • Een vroedvrouw voor zwangere personen
 • Een apotheker: patiënten kunnen het vaccin rechtstreeks afhalen bij de apotheek, zelfs als ze nog geen voorschrift van een arts hebben. In dit geval maakt de apotheker zelf een voorschrift en registreert de aflevering van het vaccin in het patiëntendossier.
Welke vaccins zijn er ter berschikking?

Dit seizoen zullen drie standaardgedoseerde quadrivalente vaccins beschikbaar zijn: Alpharix-Tetra®, Vaxigrip Tetra® en Influvac Tetra®. Deze vaccins zijn geregistreerd voor iedereen vanaf de leeftijd van zes maanden.

De HGR raadt aan kinderen – ongeacht de leeftijd – de volledige dosis van 0,5 ml van het vaccin te geven. Het is immers aangetoond dat de dosis van 0,5 ml een betere immunogeneciteit oplevert zonder meer bijwerkingen te veroorzaken.

De HGR beveelt tevens aan kinderen jonger dan negen jaar die voor het eerst worden gevaccineerd, een tweede dosis van het vaccin toe te dienen met een minimum interval van vier weken. 

 • Efluelda®: Omdat de gegevens hierover nog beperkt zijn, is dit vaccin enkel terugbetaald voor personen boven de 65 jaar die verblijven in de residentiële zorg, als het voorgeschreven is door een arts.
Wanneer zetten?

U kan contact opnemen met de dokter om u te laten vaccineren op zaterdag 21 oktober.

 • Uit praktische overwegingen stelt de HGR voor om de griepvaccinatie in 2023 te koppelen aan de vaccinatie tegen COVID-19.
 • De aanbevolen vaccinatieperiode blijft van 15 oktober tot ongeveer 15 december
  • Vaccinatie tegen seizoensgriep blijft opportuun zolang de piek in de griepincidentie niet is bereikt. Het griepseizoen duurt gemiddeld zes tot twaalf weken.
  • Men voorspelt dat het influenzavirus veel later zal opduiken dan COVI 19. Het is onmogelijk te voorspellen hoe ernstig de griepepidemie zal worden. 
 • Binnen 10 tot 15 dagen na de injectie biedt het vaccin bescherming.
Wie komt er dit jaar in aanmerking voor het griepvaccin?

Categorie A: hoogste prioriteit, vanaf half oktober

 • Groep 1: personen met een risico op complicaties
  • Iedereen vanaf 65 jaar
  • Alle patiënten vanaf de leeftijd van zes maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening ook indien gestabiliseerd, van
   • de longen (inclusief ernstige astma ),
   • het hart (uitgezonderd hypertensie),
   • de lever,
   • de nieren,
   • aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes),
   • BMI > 40,
   • aan neuromusculaire aandoeningen of
   • aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
  • Personen die in een instelling verblijven
  • Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
  • Kinderen van zes maanden tot achttien jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan
 • Groep 2: mensen actief in de zorgsector binnen en buiten zorginstellingen (onderbreking van overdracht). De categorie “mensen actief in de zorgsector’” bevat alle socio-professionele categorieën die in advies HGR 9611 van september 2020 opgesomd werden.
 • Groep 3: mensen die onder één dak wonen met risicopatiënten uit groep 1 en met kinderen jonger dan zes maanden, waarbij de moeder geen griep/covid vaccinatie kreeg tijdens de zwangerschap.

Categorie B: alle personen tussen 50 en 65 jaar

 • Naast het verhoogde risico op complicaties bij griep door hun leeftijd, bestaat er één kans op drie dat ze minstens één factor vertonen die het risico op complicaties nog verhoogt.
  • Het gaat vooral om personen die
   • roken,
   • overmatig alcohol gebruiken en/of
   • zwaarlijvig zijn (BMI > 30).
 • Vaccinatie tegen seizoensgriep wordt binnen deze categorie overwogen op individuele basis, na een gesprek met de huisarts (gezamenlijk besluitvorming na een persoonlijke risicobaten-analyse).

Categorie C:

 • Systematische vaccinatie van gezonde volwassenen tussen 18 en 65 jaar wordt niet aanbevolen omdat onderzoek uitwijst dat een systematische vaccinatie van deze groep geen invloed heeft op het aantal doktersbezoeken, ziektedagen, antibioticavoorschriften en ziekenhuisopnames.
 • Voor mensen tussen 18 en 65 jaar wordt na overleg met de huisarts op individuele basis een vaccinatievoorstel gedaan.
 • De HGR roept de bevolking alvast op om blijvend de hygiënemaatregelen te handhaven die naar aanleiding van de COVID-19-pandemie gemeengoed werden: wassen van de handen met een hydroalcoholische oplossing en het dragen van een masker tijdens een epidemie (zeker op openbare plaatsen zoals het openbaar vervoer). Deze maatregelen moeten niet worden verplicht, wel sterk aangeraden.
 • De HGR beveelt aan om kinderen jonger dan 9 jaar die voor de eerste keer gevaccineerd worden, een 2de dosis van het vaccin toe te dienen met een minimum interval van 4 weken.