Globaal medisch dossier (GMD) in goede handen

Voordelen van een globaal medisch dossier

Het totaalbeeld van uw gezondheid ligt bij uw vertrouwde huisarts en bevat de volgende gegevens:

  • medische voorgeschiedenis;
  • geneesmiddelengebruik;
  • gevolgde behandelingen;
  • verslagen van specialisten en andere zorgverleners. 

Aangezien hier met Careconnect gewerkt wordt én ondersteund worden met een medicatiebewakingsprogramma, krijg ik een goede kijk op de interacties tussen de medicatie onderling.

Daarnaast staat het GMD ook in het teken van preventie. De huisarts moet met jou een checklist bespreken die ook in het GMD wordt bijgehouden. Komen daarbij onder meer aan bod: 

  • roken en alcoholgebruik; 
  • stress;
  • onderzoek voor de opsporing van dikkedarm-, baarmoederhals-, en borstkanker;
  • vaccinaties.

Waar nodig/nuttig zal ik medische gegevens kunnen delen met de dokter van wacht, enkel en alleen na uw toestemming. Dat heet dan een suhmer aanmaken. Meer informatie hierover vindt u hier.