(Beroeps)groepen die in aanmerking komen voor een test, ook al wordt het risico als laag beschouwd.

  • De zorg- en welzijnssector (preventieve en curatieve geneeskunde, thuishulp en zorg aan huis, …) en hun ondersteunende diensten (administratief, schoonmaak, logistiek, …) 
  • Federale diensten, met name van Justitie, Defensie, Politie, hulpdiensten (brandweer, civiele bescherming) 
  • Diensten voor de publieke hygiëne 
  • Diensten voor asiel en migratie 
  • Industrieën voor de productie van medische verbruiksgoederen, geneesmiddelen en noodzakelijke gezondheidsproducten 
  • Jeugdhulpsector 
  • Personeel van scholen en diensten voor jonge kinderen (om bovenstaande sectoren toe te laten hun activiteiten verder te zetten) 
  • Mantelzorgers