Wat als ik terugkom uit een oranje of groene zone?

Wat als ik terugkom uit een oranje zone?

Oranje zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waarvoor een gematigd hoog risico op besmetting is vastgesteld. Er is geen test nodig voor asymptomatische personen die terugkomen uit een oranje zones; wel moeten zoals voor iedereen de algemeen geldende maatregelen in België gevolgd worden.

Wat als ik terugkom uit een groene zone?

Groene zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waar er geen of een laag gezondheidsrisico is vastgesteld. Er geldt geen enkele verplichting: noch quarantaine, noch test.