Wat zijn de belangrijkste symptomen van COVID-19?

  • Symptomen bij een patiënt ouder dan 12 jaar: zie hier.
  • Symptomen bij kinderen: zie hier.

De infectie verloopt meestal mild, maar kan op zeer korte tijd ernstig worden, vooral bij kwetsbare personen en ouderen.

De ziekte begint doorgaans met een plotse hoge koorts (>38,5°C) en hoest. De eerste symptomen treden gewoonlijk 4 tot 5 dagen na de besmetting op, soms vroeger (minstens na 2 dagen) of later (tot max. 14 dagen).

Bij kinderen en adolescenten verloopt de ziekte bijna altijd mild.

Mild verloop

Ongeveer 80% van de patiënten heeft lichte symptomen:

Andere mogelijke symptomen zijn:

De ziekte kan lijken op een verkoudheid. Het is ook mogelijk dat je geen koorts of zelfs helemaal geen symptomen hebt.

Ernstig verloop

Ongeveer 15% van de patiënten heeft ernstige symptomen die vaak ongeveer 5 dagen na het begin van de symptomen erger worden:

Op de longfoto of -scan is dan een longontsteking te zien.
Hiervoor is soms een ziekenhuisopname nodig.

Ongeveer 5% van de patiënten moet worden opgenomen op de afdeling intensieve zorg. Het sterftecijfer in deze groep ligt hoog.